הפרויקט כלל:
תכנון מערך הזנת סוכר לשישה מקנטיירים (Reifiner Conche)
לייצור ממרח שוקולד/חלבה נוזלית,אספקת ציוד,
התחברות למקנטיירים ללא פליטת אבק והפעלה בשטח.

הדרישות לפרויקט:
שקילה והכנת מנות משק ענק, שינוע המנות בקצב של 1,800 ק"ג/שעה.
רמת דיוק גבוהה לכל מנה.
אינטגרציה בין כל חלקי המערך.

הציוד שסופק:
*עמדת פריקת שקי ענק עם מפורר גושים
*מערכת שינוע פנאומטית בשיטת Dense Phase STD
*מערך מינון ושקילה להכנת מנות
*מפצל ל-6 תחנות ובקרה מרכזית ליצירת אינטגרציה
*אביזרי צנרת

מנהל הפרויקטים במפעל מספר:
"המערכת מבצעת את העבודה כפי שהוגדר בשלב התכנון והאפיון ואף מעבר למצופה. הצוות המקצועי באוטאוס תמך בנו לכל אורך הדרך – בשלב התכנון, בשלב ההתקנה, בשלב ההרצה ובלסוף דאג לוודא שהכל עובד כשורה."
המערכת משנעת מנות מדוייקות של סוכר לכל אחת מהתחנות הדורשות, ציוד אמין מאוד וללא תקלות.