הפרויקט כלל:
תכנון מערך שינוע פנאומטי להחלפת מסוע סרט שאינו עומד בדרישות המשרד להגנת הסביבה ופולט אבק, אספקת ציוד, התחברות למערבל בטון רטוב ללא פליטת אבק והפעלה בשטח.

הדרישות לפרויקט:
העברת מנות שקולות של מלט אפור או מלט לבן ממיכל שקילה אל מערבל בטון רטוב בקצב של 250 ק"ג/1 דקה, תוך שמירה על ריקון המערכת וקו השינוע.
כל התהליך צריך להיות מבוקר אבק ועומד בתקני איכות הסביבה למניעת פליטות אבק לסביבה.

הציוד שסופק:
*מערכת שינוע פנאומטית בשיטת Dense Phase
*פילטר לשחרור אויר ושמירה על איכות הסביבה
*
אביזרי צנרת

מנהל אחזקה במפעל מספר:
"אוטאוס סיפקו לנו מערכת שינוע פנאומטית בלחץ. המערכת מוזנת ממיכל שקילה ומעבירה את כל המנה ללא שאריות אל מערבל בטון רטוב. אנחנו היינו אחראיים על התקנת הציוד בהתאם להנחיות אוטאוס ובגמר ההתקנה צוות של אוטאוס הגיע, הפעיל את המערכת והטמיע אותה בתוך מערך הייצור המפעלי ללא בעיות כלל."

יש לציין, שההפעלה הראשונית של המערכת נעשתה בימי מגיפת הקורונה שבה המשק וכל העולם היו מושבתים. צוות אוטאוס הגיע והפעיל את המערכת ביום אחד כולל תמיכה לאיש התוכנה שלנו להפעלת מערך השינוע מרחוק דרך הבקר שלנו.