במשחטת עופות הוודים נדרשו לשנע מלח בישול גס ללא שבר ושחיקה של המלח.

הותקנה מערכת שינוע פנואמטית דגם Bart ONE 80 Full Line, העובדת בשיטת Dense Phase בקו מלא מתוצרת Air Tec איטליה.

מערכת זו משנעת בקצב של 1,000 ק"ג/שעה למרחק של 30 מטר. בגלל מגבלת מקום מעל נקודות ההמלחה בתוך אולם הייצור, הותקן מיכל קבלה עם פיצול מכנסיים לשתי עבדות והאויר עם האבק משוחרר למיכל איסוף אבק מיוחד. על מיכל זה מותקן פילטר עם ניקוי עצמי.